In december 2013 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 0,32% ten opzichte van de maand november 2013). Deze stijging is toe te schrijven aan de beide segmenten van d earbeidsmarkt: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 0,54% in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een lichte toename in gepresteerde uren van 0,02%. In vergelijking met de maand december van vorig jaar liet de uitzendsector een groei met 0,42% optekenen. In november 2013 was dat nog 4,83% in november 2013. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 3,13% in het arbeiderssegment. Het bediendensegment kende een afname van -2,89%. De Federgon-index, waarmee de sectorfederatie de activiteit in de uitzendsector bijhoudt, bereikte 209,4 punten in december 2013 tegenover 208,8 punten in november. (Belga)