De werkgevers moeten elk kwartaal de sociale bijdragen die ze hebben ingehouden op de lonen van de werknemers doorstorten aan de RSZ. Hetzelfde moeten ze doen met de sociale bijdragen die ze bovenop de lonen zelf moeten afdragen. Grotere werkgevers moeten bovendien elke maand een voorschot doorstorten. De kwartaalaangifte en -betalingen voor de RSZ moeten normaal op de laatste dag van de maand die volgt op het afgesloten kwartaal rond zijn. Voor het tweede kwartaal betekent dit dat de uiterste datum 31 juli is. Als die datum in de periode van collectieve sluiting valt, kan men evenwel uitstel krijgen. Daarvoor moet men wel de inningsdienst van de RSZ (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel) verwittigen en als reden de collectieve sluiting opgeven. Wie het uitstel bekomt, moet geen verhoging of verwijlintresten betalen op de late stortingen. Het uitstel is er alleen voor de administratieve aangifte en voor de saldobetalingen. Wie voorschotten moest betalen, moest dat wel binnen de normale termijnen doen. (Belga)

De werkgevers moeten elk kwartaal de sociale bijdragen die ze hebben ingehouden op de lonen van de werknemers doorstorten aan de RSZ. Hetzelfde moeten ze doen met de sociale bijdragen die ze bovenop de lonen zelf moeten afdragen. Grotere werkgevers moeten bovendien elke maand een voorschot doorstorten. De kwartaalaangifte en -betalingen voor de RSZ moeten normaal op de laatste dag van de maand die volgt op het afgesloten kwartaal rond zijn. Voor het tweede kwartaal betekent dit dat de uiterste datum 31 juli is. Als die datum in de periode van collectieve sluiting valt, kan men evenwel uitstel krijgen. Daarvoor moet men wel de inningsdienst van de RSZ (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel) verwittigen en als reden de collectieve sluiting opgeven. Wie het uitstel bekomt, moet geen verhoging of verwijlintresten betalen op de late stortingen. Het uitstel is er alleen voor de administratieve aangifte en voor de saldobetalingen. Wie voorschotten moest betalen, moest dat wel binnen de normale termijnen doen. (Belga)