In september 2013 werden 1.332 bedrijven failliet verklaard. Dat is het hoogste aantal ooit in een maand. Het vorige record dateerde van oktober 2012, toen er 1.220 faillissementen werden genoteerd. Voor heel wat ondernemers betekende dat niet alleen het einde van een droom, maar tevens het begin van een onzekere periode. Om die wat te verzachten, biedt de overheid een opvangnet. Via de faillissementsverzekering kunnen de getroffenen na een faillissement nog gedurende maximaal vier kwartalen genieten van kinderbijslag en terugbetaling van ziektekosten. Daarnaast hebben ze ook recht op maximaal twaalf maanden uitkering. De voorwaarde is wel dat de gefaillieerden op dat moment geen andere inkomsten hebben uit een nieuwe beroepsactiviteit of uit een werkloosheidsuitkering. De regeling geldt ook als de zelfstandige gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer heeft. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een brand, vaneen overstroming of van het optreden van een allergie die het gevolg is van het uitgeoefende beroep. (Belga)

In september 2013 werden 1.332 bedrijven failliet verklaard. Dat is het hoogste aantal ooit in een maand. Het vorige record dateerde van oktober 2012, toen er 1.220 faillissementen werden genoteerd. Voor heel wat ondernemers betekende dat niet alleen het einde van een droom, maar tevens het begin van een onzekere periode. Om die wat te verzachten, biedt de overheid een opvangnet. Via de faillissementsverzekering kunnen de getroffenen na een faillissement nog gedurende maximaal vier kwartalen genieten van kinderbijslag en terugbetaling van ziektekosten. Daarnaast hebben ze ook recht op maximaal twaalf maanden uitkering. De voorwaarde is wel dat de gefaillieerden op dat moment geen andere inkomsten hebben uit een nieuwe beroepsactiviteit of uit een werkloosheidsuitkering. De regeling geldt ook als de zelfstandige gedwongen wordt om zijn activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer heeft. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een brand, vaneen overstroming of van het optreden van een allergie die het gevolg is van het uitgeoefende beroep. (Belga)