Bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn verplicht aan de overheid te melden wie bij hen de touwtjes in handen heeft. Het gaat om de zogeheten 'uiteindelijke begunstigden' of 'ultimate beneficial owners' (kortweg UBO). Dat zijn niet alleen de oprichters en de bestuurders, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de effecten in handen hebben. Die UBO-meldingsplicht vloeit voort uit de Europese regelgeving die past in de strijd tegen witwaspraktijken, fraude en terrorisme.
...