De FOD Economie herinnert eraan dat de organisator en/of reisbemiddelaar bij wet verplicht is voldoende garanties te geven om de naleving van zijn verplichtingen aan de reiziger te kunnen verzekeren in geval van financiële insolvabiliteit. De vorm en de voorwaarden waaraan deze garanties moeten voldoen, zijn vastgesteld door het Koniklijk Besluit van 25 april 1997 dat u integraal terugvindt op de website van de FOD Economie. Neem de bepalingen grondig door en print ze zonodig af bij uw bezoek aan het vakantiesalon om eventuele discussies te vermijden met de standhouders die u maar wat graag ter plekken uw contract laten tekenen. De garanties gaan zover dat wanneer de organisator failliet gaat voor of tijdens uw verblijf, u volledig moet worden vergoed en indien nodig zelfs gerepatrieerd wordt zonder bijkomende kosten. De reisovereenkomst moet de naam en het adres vermelden van de verzekeringsmaatschappij van de reisorganisator. In geval van geschillen en klachten kan u eveneens terecht op de website van de FOD Economie (economie.fgov.be). Tip 2: De wetgever heeft voorzien dat wanneer de overeenkomst werd gesloten buiten de lokalen van de onderneming, er een gevaar onstaat dat de consument overrompeld wordt door de verkoopsvoorstellen van de ondeneming. Om die reden wordt in schriftelijke minimale vermelding op het contract en in een herroepingsrecht voorzien om de consument te beschermen. Let op: de prijs van de reis moet dan wel hoger zijn dan 200 euro en u mag de totaliteit ervan niet ter plekke hebben betaald. U kan zich nog altijd bedenken binnen de 7 werkdagen. Veel plezier op het vakantiesalon! (JDH)

De FOD Economie herinnert eraan dat de organisator en/of reisbemiddelaar bij wet verplicht is voldoende garanties te geven om de naleving van zijn verplichtingen aan de reiziger te kunnen verzekeren in geval van financiële insolvabiliteit. De vorm en de voorwaarden waaraan deze garanties moeten voldoen, zijn vastgesteld door het Koniklijk Besluit van 25 april 1997 dat u integraal terugvindt op de website van de FOD Economie. Neem de bepalingen grondig door en print ze zonodig af bij uw bezoek aan het vakantiesalon om eventuele discussies te vermijden met de standhouders die u maar wat graag ter plekken uw contract laten tekenen. De garanties gaan zover dat wanneer de organisator failliet gaat voor of tijdens uw verblijf, u volledig moet worden vergoed en indien nodig zelfs gerepatrieerd wordt zonder bijkomende kosten. De reisovereenkomst moet de naam en het adres vermelden van de verzekeringsmaatschappij van de reisorganisator. In geval van geschillen en klachten kan u eveneens terecht op de website van de FOD Economie (economie.fgov.be). Tip 2: De wetgever heeft voorzien dat wanneer de overeenkomst werd gesloten buiten de lokalen van de onderneming, er een gevaar onstaat dat de consument overrompeld wordt door de verkoopsvoorstellen van de ondeneming. Om die reden wordt in schriftelijke minimale vermelding op het contract en in een herroepingsrecht voorzien om de consument te beschermen. Let op: de prijs van de reis moet dan wel hoger zijn dan 200 euro en u mag de totaliteit ervan niet ter plekke hebben betaald. U kan zich nog altijd bedenken binnen de 7 werkdagen. Veel plezier op het vakantiesalon! (JDH)