De vrijstelling moet worden aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds. Dat stuurt het dossier dan door naar de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. In afwachting van de beslissing moet de zelfstandige wel blijven betalen. De vrijstelling moet worden aangevraagd door de zelfstandige in hoofdberoep. Is dat het geval, dan kan de meewerkende partner eveneens een aanvraag indienen voor zijn of haar bijdragen. De beslissing vermeldt de kwartalen waarvoor de aanvrager een gehele of gedeeltelijke vrijstelling krijgt. In die periode behoudt hij zijn rechten op gezondheidszorgen en kinderbijslag. Voor de pensioenvorming kan er daarentegen een negatieve weerslag zijn. De kwartalen waarvoor een vrijstelling is toegekend, komen immers niet in aanmerking voor de pensioenberekening. Nog dit voorjaar zou de beslissing sneller moeten vallen. Het project New Dispensa, dat een aantal specifieke aanvragen automatisch zal behandelen, bevindt zich in een testfase. Nadien wordt het formeel uitgerold, zo blijkt uit het antwoord van minister Sabine Laruelle (MR) op een vraag van Mathias De Clercq (Open Vld). In de eerste tien maanden van 2013 werden 23.092 aanvragen ingediend. In 18.389 dossiers werd een gedeeltelijke vrijstelling toegekend. (Belga)

De vrijstelling moet worden aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds. Dat stuurt het dossier dan door naar de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. In afwachting van de beslissing moet de zelfstandige wel blijven betalen. De vrijstelling moet worden aangevraagd door de zelfstandige in hoofdberoep. Is dat het geval, dan kan de meewerkende partner eveneens een aanvraag indienen voor zijn of haar bijdragen. De beslissing vermeldt de kwartalen waarvoor de aanvrager een gehele of gedeeltelijke vrijstelling krijgt. In die periode behoudt hij zijn rechten op gezondheidszorgen en kinderbijslag. Voor de pensioenvorming kan er daarentegen een negatieve weerslag zijn. De kwartalen waarvoor een vrijstelling is toegekend, komen immers niet in aanmerking voor de pensioenberekening. Nog dit voorjaar zou de beslissing sneller moeten vallen. Het project New Dispensa, dat een aantal specifieke aanvragen automatisch zal behandelen, bevindt zich in een testfase. Nadien wordt het formeel uitgerold, zo blijkt uit het antwoord van minister Sabine Laruelle (MR) op een vraag van Mathias De Clercq (Open Vld). In de eerste tien maanden van 2013 werden 23.092 aanvragen ingediend. In 18.389 dossiers werd een gedeeltelijke vrijstelling toegekend. (Belga)