Of het te koud is, hangt af van de aard van het werk. Voor zeer licht werk zoals onthaal geldt een minimumtemperatuur van 18 graden.

Voor licht werk zoals kantoorwerk is dat 16 graden.Voor halfzwaar werk zoals het besturen van een voertuig op een werf wordt dat 14 graden. Voor zwaar werk zoals grondwerkzaamheden is dat 12 graden en voor zeer zwaar werk zoals manueel grondwerk 10 graden.Zakt de temperatuur onder die grens, dan moet de werkgever maatregelen nemen zoals warme kledij en warme dranken ter beschikking stellen. Voor werkzaamheden in de open lucht gelden specifieke maatregelen. Is het dan nog ondraagbaar, dan kunnen de werknemers met tijdelijke werkloosheid worden gestuurd. Let wel: dit kan enkel voor arbeiders en dus niet voor bedienden. In die periode hebben ze recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA. De werkgever moet niettemin een extra som bovenop de werkloosheidsuitkering betalen van 2 euro per dag of een hoger bedrag indien de sector hierin voorziet. (DLA)

Of het te koud is, hangt af van de aard van het werk. Voor zeer licht werk zoals onthaal geldt een minimumtemperatuur van 18 graden.Voor licht werk zoals kantoorwerk is dat 16 graden.Voor halfzwaar werk zoals het besturen van een voertuig op een werf wordt dat 14 graden. Voor zwaar werk zoals grondwerkzaamheden is dat 12 graden en voor zeer zwaar werk zoals manueel grondwerk 10 graden.Zakt de temperatuur onder die grens, dan moet de werkgever maatregelen nemen zoals warme kledij en warme dranken ter beschikking stellen. Voor werkzaamheden in de open lucht gelden specifieke maatregelen. Is het dan nog ondraagbaar, dan kunnen de werknemers met tijdelijke werkloosheid worden gestuurd. Let wel: dit kan enkel voor arbeiders en dus niet voor bedienden. In die periode hebben ze recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA. De werkgever moet niettemin een extra som bovenop de werkloosheidsuitkering betalen van 2 euro per dag of een hoger bedrag indien de sector hierin voorziet. (DLA)