Na loonkosten spelen energiekosten een grote rol in de uitgaven van de bedrijven. Dat tweederde van de bevraagde bedrijven al energiebesaprende maatregelen nam, hoeft dan ook niet te verabzen. De meeste kmo's (22 procent) kiezen voor een simpele ingreep, namelijk de verwarming een graadje terugdraaien en de verlichting aanzienlijk beperken. 21 procent van de ondernemingen plaatste dan weer extra isolatie, 17 procent zonnepanelen, terwijl nog eens 17 procent hun verwarmings- en koelingsinstallatie vernieuwde en energiezuiniger heeft gemaakt. Opvallend is dat windenergie gevoelig minder ingeburgerd is als alternatieve energiebron: slechts 1 procent van de kmo's heeft hier al gebruik van gemaakt. 5 procent is het wel van plan. Dat lage aantal is op zich logisch, aangezien er tot nu toe in Vlaanderen slechts een handvol windturbines werd geplaatst. 64 procent van de ondernemers verwacht dat de gemaakte investeringen binnen de 10 jaar teruggewonnen zullen worden. Dat is niet onbelangrijk, aangezien 61 procent deze investeringen maakte om finaal de energiekost te drukken. 21 procent doet het dan weer omdat dergelijke maatregelen goed zijn voor het leefmilieu. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts 18 procent van de kmo's weet dat er voor energiebesparende ingrepen een extra fiscale aftrek van 13,5 procent bestaat bovenop de belastbare winst. (Belga)

Na loonkosten spelen energiekosten een grote rol in de uitgaven van de bedrijven. Dat tweederde van de bevraagde bedrijven al energiebesaprende maatregelen nam, hoeft dan ook niet te verabzen. De meeste kmo's (22 procent) kiezen voor een simpele ingreep, namelijk de verwarming een graadje terugdraaien en de verlichting aanzienlijk beperken. 21 procent van de ondernemingen plaatste dan weer extra isolatie, 17 procent zonnepanelen, terwijl nog eens 17 procent hun verwarmings- en koelingsinstallatie vernieuwde en energiezuiniger heeft gemaakt. Opvallend is dat windenergie gevoelig minder ingeburgerd is als alternatieve energiebron: slechts 1 procent van de kmo's heeft hier al gebruik van gemaakt. 5 procent is het wel van plan. Dat lage aantal is op zich logisch, aangezien er tot nu toe in Vlaanderen slechts een handvol windturbines werd geplaatst. 64 procent van de ondernemers verwacht dat de gemaakte investeringen binnen de 10 jaar teruggewonnen zullen worden. Dat is niet onbelangrijk, aangezien 61 procent deze investeringen maakte om finaal de energiekost te drukken. 21 procent doet het dan weer omdat dergelijke maatregelen goed zijn voor het leefmilieu. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts 18 procent van de kmo's weet dat er voor energiebesparende ingrepen een extra fiscale aftrek van 13,5 procent bestaat bovenop de belastbare winst. (Belga)