De eerste 300 miljoen euro wordt door de betrokken verzekeringsondernemingen zelf gedragen. Voor de volgende schijf van 400 miljoen euro springen ze mekaar bij. En zit de schade boven de 700 miljoen euro, dan draagt de overheid de volgende schijf van 300 miljoen euro. Ligt de totale schade echter hoger dan 1 miljard euro, dan krijgt iedereen een deel van zijn schade terugbetaald. Het bedrag van 1 miljard euro wordt sinds 2008 wel jaarlijks geïndexeerd. Of er al dan niet sprake is van een geval van terrorisme wordt door een speciaal daartoe aangesteld comité met vertegenwoordigers van de overheid en de verzekeringssector beslist. Terrorisme wordt daarbij omschreven als een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield. De actie moet zijn opgezet om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. De meeste verzekeringspolissen zijn verplicht om de gevolgen van terrorisme te dekken. Het gaat onder meer om de arbeidsongevallenverzekering, de brandverzekering, de hospitalisatieverzekering, de levensverzekering,de ongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto en aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing in openbare plaatsen. Ook alle andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij in hun algemene voorwaarden expliciet staat dat het niet gedekt is. Op je verzekeraar is aangesloten bij de vzw Trip kan je nakijken op www.tripvzw.be (Belga)

De eerste 300 miljoen euro wordt door de betrokken verzekeringsondernemingen zelf gedragen. Voor de volgende schijf van 400 miljoen euro springen ze mekaar bij. En zit de schade boven de 700 miljoen euro, dan draagt de overheid de volgende schijf van 300 miljoen euro. Ligt de totale schade echter hoger dan 1 miljard euro, dan krijgt iedereen een deel van zijn schade terugbetaald. Het bedrag van 1 miljard euro wordt sinds 2008 wel jaarlijks geïndexeerd. Of er al dan niet sprake is van een geval van terrorisme wordt door een speciaal daartoe aangesteld comité met vertegenwoordigers van de overheid en de verzekeringssector beslist. Terrorisme wordt daarbij omschreven als een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield. De actie moet zijn opgezet om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. De meeste verzekeringspolissen zijn verplicht om de gevolgen van terrorisme te dekken. Het gaat onder meer om de arbeidsongevallenverzekering, de brandverzekering, de hospitalisatieverzekering, de levensverzekering,de ongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto en aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing in openbare plaatsen. Ook alle andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij in hun algemene voorwaarden expliciet staat dat het niet gedekt is. Op je verzekeraar is aangesloten bij de vzw Trip kan je nakijken op www.tripvzw.be (Belga)