Heel wat tractoren zullen niettemin vrijgesteld blijven van de keuringsverplichting. Dat geldt alvast voor voertuigen die uitsluitend worden aangewend voor land- en tuinbouwactiviteiten of bijkomend voor het strooien van de wegen in de winter. Ook trekkers met een maximaal toegelaten massa van 3.500 kg hoeven zich niet aan te bieden. Van deze laatste voertuigen wordt immers niet verwacht dat ze zich veel op de openbare weg bevinden. Anders ligt het voor tractoren die ook andere activiteiten doen en bijvoorbeeld worden ingezet voor grondvervoer. Zij komen in concurrentie met vrachtwagens. Tractoren met en toegelaten massa tussen 3.500 en 7.500 kg moeten daarom voortaan tweejaarlijks naar de technische keuring. Voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 7.500 kg worden er nu jaarlijks verwacht. De tractoren die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2007 moeten zich voor de eerste keer binnen de zes maanden aanbieden. Tractoren die tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2007 werden ingeschreven, krijgen een jaar de tijd voor een eerste technischekeuring, voor nog oudere tractoren is dat anderhalf jaar. (Belga)

Heel wat tractoren zullen niettemin vrijgesteld blijven van de keuringsverplichting. Dat geldt alvast voor voertuigen die uitsluitend worden aangewend voor land- en tuinbouwactiviteiten of bijkomend voor het strooien van de wegen in de winter. Ook trekkers met een maximaal toegelaten massa van 3.500 kg hoeven zich niet aan te bieden. Van deze laatste voertuigen wordt immers niet verwacht dat ze zich veel op de openbare weg bevinden. Anders ligt het voor tractoren die ook andere activiteiten doen en bijvoorbeeld worden ingezet voor grondvervoer. Zij komen in concurrentie met vrachtwagens. Tractoren met en toegelaten massa tussen 3.500 en 7.500 kg moeten daarom voortaan tweejaarlijks naar de technische keuring. Voertuigen met een maximum toegelaten massa van meer dan 7.500 kg worden er nu jaarlijks verwacht. De tractoren die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2007 moeten zich voor de eerste keer binnen de zes maanden aanbieden. Tractoren die tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2007 werden ingeschreven, krijgen een jaar de tijd voor een eerste technischekeuring, voor nog oudere tractoren is dat anderhalf jaar. (Belga)