L'Association des Américains accidentels (AAA) heeft het advocatenkantoor NautaDutilh de opdracht gegeven in beroep te gaan bij de Raad van State. AAA verenigt 1.300 'toevallige Amerikanen' in België en Frankrijk. Dat zijn mensen die als Amerikanen worden beschouwd en onderworpen zijn aan de Amerikaanse belastingwetgeving omdat ze in de Verenigde Staten zijn geboren, daar werkten of Amerikaanse ouders hadden, maar daar nu niet wonen. Die mensen hebben problemen om een bankrekening te krijgen of te houden in België, zoals we hier eerder omschreven.

De Verenigde Staten legden met FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) aan banken over de hele wereld op massaal en automatisch informatie te verstrekken over rekeningen van Amerikaanse burgers. De vereniging vraagt de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten stop te zetten, omdat die indruist tegen de Europese privacywetgeving GDPR. Het verzoek werd geweigerd en AAA trekt daarom naar de Raad van State en vraagt prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Volgens AAA zijn de Verenigde Staten en Eritrea de enige twee landen ter wereld die hun belastingstelsel baseren op staatsburgerschap in plaats van op woonplaats.

L'Association des Américains accidentels (AAA) heeft het advocatenkantoor NautaDutilh de opdracht gegeven in beroep te gaan bij de Raad van State. AAA verenigt 1.300 'toevallige Amerikanen' in België en Frankrijk. Dat zijn mensen die als Amerikanen worden beschouwd en onderworpen zijn aan de Amerikaanse belastingwetgeving omdat ze in de Verenigde Staten zijn geboren, daar werkten of Amerikaanse ouders hadden, maar daar nu niet wonen. Die mensen hebben problemen om een bankrekening te krijgen of te houden in België, zoals we hier eerder omschreven. De Verenigde Staten legden met FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) aan banken over de hele wereld op massaal en automatisch informatie te verstrekken over rekeningen van Amerikaanse burgers. De vereniging vraagt de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten stop te zetten, omdat die indruist tegen de Europese privacywetgeving GDPR. Het verzoek werd geweigerd en AAA trekt daarom naar de Raad van State en vraagt prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Volgens AAA zijn de Verenigde Staten en Eritrea de enige twee landen ter wereld die hun belastingstelsel baseren op staatsburgerschap in plaats van op woonplaats.