De maatregel slaat niet op mensen die met vakantie zijn in het buitenland en er dringende medische zorg nodig hebben. Zij kunnen met hun Europese Verzekeringskaart terecht bij publieke zorgverstrekkers. Nadien kunnen ze de kosten ervan (deels) recupereren bij de Belgische ziekteverzekering. De regeling geldt in de Europese Unie, Liechtensten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Voor een geplande medische ingreep in het buitenland liggen de kaarten anders. In bepaalde gevallen moet de patiënt voortaan in het bezit zijn van een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds indien hij nog een terugbetaling wil van de ziekteverzekering. Dat is het geval wanneer het gaat om een die minstens één overnachting vereist en om ambulante verzorgingen waarvoor een CT-scanner, een MRI-scanner, een PET-scanner of een cathlab (hartcatherisatie) worden ingzet of waarvan de behandeling plaatsvindt in een afdeling met radiotherapie. (Belga)

De maatregel slaat niet op mensen die met vakantie zijn in het buitenland en er dringende medische zorg nodig hebben. Zij kunnen met hun Europese Verzekeringskaart terecht bij publieke zorgverstrekkers. Nadien kunnen ze de kosten ervan (deels) recupereren bij de Belgische ziekteverzekering. De regeling geldt in de Europese Unie, Liechtensten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Voor een geplande medische ingreep in het buitenland liggen de kaarten anders. In bepaalde gevallen moet de patiënt voortaan in het bezit zijn van een voorafgaande toestemming van het ziekenfonds indien hij nog een terugbetaling wil van de ziekteverzekering. Dat is het geval wanneer het gaat om een die minstens één overnachting vereist en om ambulante verzorgingen waarvoor een CT-scanner, een MRI-scanner, een PET-scanner of een cathlab (hartcatherisatie) worden ingzet of waarvan de behandeling plaatsvindt in een afdeling met radiotherapie. (Belga)