De griep is in het land en ook de verkoudheden zijn goedkoop. Niet verwonderlijk dus dat veel mensen ziek thuis zitten. Wie tijdens de arbeidsuren ziek wordt en zijn/haar werk niet kan voortzetten, heeft voor de hele arbeidsdag recht op zijn gewaarborgd loon. Het moet door de werkgever worden betaald. Ben je al vroeger ziek geworden, dan hangt veel af van je statuut. Een bediende is dan het best af. Ten minste indien hij een contract van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor minstens drie maanden heeft en niet meer in zijn proefperiode zit. Hij heeft dan gedurende 30 kalenderdagen recht op zijn gewoon loon, ten laste van de werkgever. Indien de werknemer bepaalde premies ontvangen zou hebben in het geval van een normale tewerkstelling, moeten deze mee in rekening worden gebracht. Na de gewaarborgde periode valt hij op de ziekenkas en ontvangt hij nog 60% van zijn brutoloon. Bedienden die nog in een proefperiode zitten of een contract van ten hoogste drie maanden hebben, vallen onder de regeling van de arbeiders. Wie arbeider is, heeft recht op een gewaarborgd weekloon indien hij al minstens een maand heeft gewerkt. De eerste dag van de ziekte, ook de carensdag genoemd, wordt doorgaans niet betaald als de ziekteperiode niet langer is dan veertien dagen. Van de 8ste tot de 14de dag ontvangt de arbeider eveneens een vergoeding van de werkgever. Ze komt neer op 85,88% van het normale loon, dat weliswaar begrensd wordt tot 3077,53 euro. De volgende twee weken krijgt hij een vergoeding van het ziekenfonds, dat aangevuld wordt door de werkgever. Vanaf de 31ste dag valt de arbeider terug op het ziekenfonds, dat nog 60% van het (begrensd) brutoloon uitkeert. Wie te weinig arbeidsdagen op de teller heeft om al een gewaarborgd loon te krijgen, valt direct terug op een uitkering van het ziekenfonds. (Belga)

De griep is in het land en ook de verkoudheden zijn goedkoop. Niet verwonderlijk dus dat veel mensen ziek thuis zitten. Wie tijdens de arbeidsuren ziek wordt en zijn/haar werk niet kan voortzetten, heeft voor de hele arbeidsdag recht op zijn gewaarborgd loon. Het moet door de werkgever worden betaald. Ben je al vroeger ziek geworden, dan hangt veel af van je statuut. Een bediende is dan het best af. Ten minste indien hij een contract van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor minstens drie maanden heeft en niet meer in zijn proefperiode zit. Hij heeft dan gedurende 30 kalenderdagen recht op zijn gewoon loon, ten laste van de werkgever. Indien de werknemer bepaalde premies ontvangen zou hebben in het geval van een normale tewerkstelling, moeten deze mee in rekening worden gebracht. Na de gewaarborgde periode valt hij op de ziekenkas en ontvangt hij nog 60% van zijn brutoloon. Bedienden die nog in een proefperiode zitten of een contract van ten hoogste drie maanden hebben, vallen onder de regeling van de arbeiders. Wie arbeider is, heeft recht op een gewaarborgd weekloon indien hij al minstens een maand heeft gewerkt. De eerste dag van de ziekte, ook de carensdag genoemd, wordt doorgaans niet betaald als de ziekteperiode niet langer is dan veertien dagen. Van de 8ste tot de 14de dag ontvangt de arbeider eveneens een vergoeding van de werkgever. Ze komt neer op 85,88% van het normale loon, dat weliswaar begrensd wordt tot 3077,53 euro. De volgende twee weken krijgt hij een vergoeding van het ziekenfonds, dat aangevuld wordt door de werkgever. Vanaf de 31ste dag valt de arbeider terug op het ziekenfonds, dat nog 60% van het (begrensd) brutoloon uitkeert. Wie te weinig arbeidsdagen op de teller heeft om al een gewaarborgd loon te krijgen, valt direct terug op een uitkering van het ziekenfonds. (Belga)