Tijdskrediet biedt werknemers de mogelijkheid om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te verminderen. Wie al vijf jaar werkt, waarvan de laatste twee jaar bij dezelfde werkgever, heeft recht op 12 maanden volledige onderbreking, 24 maanden halftijdse vermindering of 60 maanden vermindering met 20 procent. Hij moet hiervoor zelfs geen motief opgeven. Daarnaast zijn er nog thematische mogelijkheden voor tijdskrediet zoals ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. Wie tijdskrediet neemt, heeft recht op een tegemoetkoming van de RVA. Wie minder dan vijf jaar anciënniteit bij zijn werkgever heeft, ontvangt elke maand 481,02 euro bruto of 432,30 euro netto bij een voltijds tijdskrediet. Wie al meer dan vijf jaar actief is, krijgt 641,37 euro bruto of 576,40 euro netto. De aanvragen ervoor kunnen voortaan elektronisch worden ingediend. Eerst moet de werkgever zijn deel invullen, dan kan de werknemer via een kaartlezer en zijn elektronische identiteitskaart terecht op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be). De werknemer kan het elektronische werkgeversdeel ook aanvullen en afdrukken en via de post overmaken aan het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. De online aanvraag geldt niet voor afwijkende regelingen voor landingsbanen vanaf 50 jaar en in de gevallen waarbij een werkgever of sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder. Hier moet de onderbrekingsuitkering nog via de klassieke weg worden aangevraagd. (Belga)

Tijdskrediet biedt werknemers de mogelijkheid om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te verminderen. Wie al vijf jaar werkt, waarvan de laatste twee jaar bij dezelfde werkgever, heeft recht op 12 maanden volledige onderbreking, 24 maanden halftijdse vermindering of 60 maanden vermindering met 20 procent. Hij moet hiervoor zelfs geen motief opgeven. Daarnaast zijn er nog thematische mogelijkheden voor tijdskrediet zoals ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. Wie tijdskrediet neemt, heeft recht op een tegemoetkoming van de RVA. Wie minder dan vijf jaar anciënniteit bij zijn werkgever heeft, ontvangt elke maand 481,02 euro bruto of 432,30 euro netto bij een voltijds tijdskrediet. Wie al meer dan vijf jaar actief is, krijgt 641,37 euro bruto of 576,40 euro netto. De aanvragen ervoor kunnen voortaan elektronisch worden ingediend. Eerst moet de werkgever zijn deel invullen, dan kan de werknemer via een kaartlezer en zijn elektronische identiteitskaart terecht op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be). De werknemer kan het elektronische werkgeversdeel ook aanvullen en afdrukken en via de post overmaken aan het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. De online aanvraag geldt niet voor afwijkende regelingen voor landingsbanen vanaf 50 jaar en in de gevallen waarbij een werkgever of sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder. Hier moet de onderbrekingsuitkering nog via de klassieke weg worden aangevraagd. (Belga)