De overheid wil immers af van de effecten aan toonder. Ze maken het te makkelijk om de fiscus te omzeilen. Dus mogen sinds 2008 geen nieuwe kasbons, obligaties en aandelen aan toonder meer worden afgeleverd in België. En de effecten die op dat moment reeds in omloop waren, moeten voor eind 2013 op een effectenrekening worden geplaatst. Gebeurt de omzetting niet tijdig, dan worden alle rechten ervan (dividenden, inspraak op algemene vergadering) geschorst. Vanaf 1 januari 2015 worden ze nog strenger behandeld. De effecten die dan niet zijn ingeleverd, worden verkocht. Tot 31 december van dat jaar kunt u de volledige waarde recupereren. Maar na 2015 wordt voor elk jaar dat u langer wacht om het tegoed op te vragen een taks van 10% geheven. Na tien jaar zijn uw effecten daardoor volledig waardeloos. Wie dit wil vermijden, doet er goed aan om de effecten op een rekening te plaatsen. Tot Nieuwjaar moet u daarbij een omzettingstaks van 1% van de waarde betalen, nadien verdubbelt die taks. Let wel: sommige banken rekenen kosten aan voor de effecten die u bij hen op een rekening zet. Bij andere is het dan weer gratis. En nog andere doen het gratis tot eind 2013. Vaak is dat om u als klant binnen te halen. Nadien zullen wel kosten volgen. U kiest best meteen goed. Effecten overschrijven van een rekening bij de ene naar de andere bank is duur. Vraag naar de kosten in uw kantoor. (MVL)

De overheid wil immers af van de effecten aan toonder. Ze maken het te makkelijk om de fiscus te omzeilen. Dus mogen sinds 2008 geen nieuwe kasbons, obligaties en aandelen aan toonder meer worden afgeleverd in België. En de effecten die op dat moment reeds in omloop waren, moeten voor eind 2013 op een effectenrekening worden geplaatst. Gebeurt de omzetting niet tijdig, dan worden alle rechten ervan (dividenden, inspraak op algemene vergadering) geschorst. Vanaf 1 januari 2015 worden ze nog strenger behandeld. De effecten die dan niet zijn ingeleverd, worden verkocht. Tot 31 december van dat jaar kunt u de volledige waarde recupereren. Maar na 2015 wordt voor elk jaar dat u langer wacht om het tegoed op te vragen een taks van 10% geheven. Na tien jaar zijn uw effecten daardoor volledig waardeloos. Wie dit wil vermijden, doet er goed aan om de effecten op een rekening te plaatsen. Tot Nieuwjaar moet u daarbij een omzettingstaks van 1% van de waarde betalen, nadien verdubbelt die taks. Let wel: sommige banken rekenen kosten aan voor de effecten die u bij hen op een rekening zet. Bij andere is het dan weer gratis. En nog andere doen het gratis tot eind 2013. Vaak is dat om u als klant binnen te halen. Nadien zullen wel kosten volgen. U kiest best meteen goed. Effecten overschrijven van een rekening bij de ene naar de andere bank is duur. Vraag naar de kosten in uw kantoor. (MVL)