Om te beginnen: wettelijk spreekt men in deze gevallen van telewerken. Het gaat erom dat je in dienstverband via het gebruik van informatietechnologie thuis arbeid uitvoert die je ook zou doen in de vestiging van je werkgever. Dit om een onderscheid te maken met het echte thuiswerken. Dit laatste wordt meer gebruikt voor een zelfstandige die zijn activiteit in de eigen woning uitvoert. Het principe van telewerken is niet nieuws. Een aantal bedrijven past het reeds toe. Het geeft hen de kans tegemoet te komen aan de wensen van een aantal werknemers. Zij kunnen het telewerken combineren met de zorg voor de kind of een ander familielid. En ze vermijden files van en naar het werk. Toch kan een werkgever niemand verplichten om zijn werk thuis te doen. Sinds 2006 is telewerk immers gereglementeerd door een collectieve arbeidsovereenkomst, die algemeen bindend werd verklaard. Ze stelt onder meer dat het telewerk volledig op vrijwillige basis moet gebeuren, dat er een geschreven overeenkomst moet zijn over de afspraken vooraleer de telewerker zijn thuisarbeid start, dat de werklast niet hoger mag zijn dan bij de werknemers die tewerkgesteld zijn op de bedrijfslocatie en dat de telewerker moet kunnen genieten van alle rechten op opleidingen en loopbaanmogelijkheden zoals zijn collega's. De werkgever moet ook in de nodige uitrusting en bedrijfsmiddelen voorzien. Het telewerken heeft ook gevolgen voor de controle van de werknemer. Die zal nu meer beoordeeld worden op zijn prestaties, veeleer dan op de manier waarop die de prestaties heeft uitgevoerd. (Belga)

Om te beginnen: wettelijk spreekt men in deze gevallen van telewerken. Het gaat erom dat je in dienstverband via het gebruik van informatietechnologie thuis arbeid uitvoert die je ook zou doen in de vestiging van je werkgever. Dit om een onderscheid te maken met het echte thuiswerken. Dit laatste wordt meer gebruikt voor een zelfstandige die zijn activiteit in de eigen woning uitvoert. Het principe van telewerken is niet nieuws. Een aantal bedrijven past het reeds toe. Het geeft hen de kans tegemoet te komen aan de wensen van een aantal werknemers. Zij kunnen het telewerken combineren met de zorg voor de kind of een ander familielid. En ze vermijden files van en naar het werk. Toch kan een werkgever niemand verplichten om zijn werk thuis te doen. Sinds 2006 is telewerk immers gereglementeerd door een collectieve arbeidsovereenkomst, die algemeen bindend werd verklaard. Ze stelt onder meer dat het telewerk volledig op vrijwillige basis moet gebeuren, dat er een geschreven overeenkomst moet zijn over de afspraken vooraleer de telewerker zijn thuisarbeid start, dat de werklast niet hoger mag zijn dan bij de werknemers die tewerkgesteld zijn op de bedrijfslocatie en dat de telewerker moet kunnen genieten van alle rechten op opleidingen en loopbaanmogelijkheden zoals zijn collega's. De werkgever moet ook in de nodige uitrusting en bedrijfsmiddelen voorzien. Het telewerken heeft ook gevolgen voor de controle van de werknemer. Die zal nu meer beoordeeld worden op zijn prestaties, veeleer dan op de manier waarop die de prestaties heeft uitgevoerd. (Belga)