De vergoeding voor palliatieve thuiszorg bedraagt 638,29 euro en geldt voor een maand. Indien de patiënt na dertig dagen echter nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, kan ze een tweede keer worden aangevraagd, meteen ook het maximum. De uitkering van dit forfait geeft bovendien recht op de volledige terugbetaling van huisbezoeken van de huisarts, zorgen van een thuisverpleegkundige en kinesitherapiebehandelingen. De patiënten hoeven dus zelf geen remgeld meer te betalen. De tegemoetkoming wordt gegeven aan mensen die lijden aan een ongeneeslijke aandoening van wie de toestand ongunstig evolueert en van wie verwacht wordt dat ze nog hoogstens drie maanden te leven hebben. De aanvraag moet via de huisarts bij de adviserende geneesheer van het ziekenfonds worden gedaan. De tegemoetkoming blijft verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt. De tussenkomst geldt niet voor mensen die in een verzorgings- of woonzorgcentrum worden opgevangen. (Belga)

De vergoeding voor palliatieve thuiszorg bedraagt 638,29 euro en geldt voor een maand. Indien de patiënt na dertig dagen echter nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, kan ze een tweede keer worden aangevraagd, meteen ook het maximum. De uitkering van dit forfait geeft bovendien recht op de volledige terugbetaling van huisbezoeken van de huisarts, zorgen van een thuisverpleegkundige en kinesitherapiebehandelingen. De patiënten hoeven dus zelf geen remgeld meer te betalen. De tegemoetkoming wordt gegeven aan mensen die lijden aan een ongeneeslijke aandoening van wie de toestand ongunstig evolueert en van wie verwacht wordt dat ze nog hoogstens drie maanden te leven hebben. De aanvraag moet via de huisarts bij de adviserende geneesheer van het ziekenfonds worden gedaan. De tegemoetkoming blijft verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt. De tussenkomst geldt niet voor mensen die in een verzorgings- of woonzorgcentrum worden opgevangen. (Belga)