Een eerste ondersteuning voor mensen met een beperking die jonger zijn dan 65 is de inkomensvervangende tegemoetkoming. Ze geldt voor mensen die door hun handicap niet kunnen werken of die via dit werk ten hoogste een derde kunnen verdienen van wat een valide krijgt. Zij hebben recht op een steun, die afhankelijk van de categorie, oploopt van maximum 6.413,92 tot maximum 12.827,84 euro per jaar. Een tweede ondersteuning geldt voor mensen die jonger zijn dan 65 en moeite ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen en poetsen. Zij komen in aanmerking voor een integratietegemoetkoming. Het bedrag hangt hier af van de graad van zelfredzaamheid. Afhankelijk van de categorie lopen de maxima op van 1.148,76 euro tot 10.337,70 euro per jaar. Zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming kunnen worden aangevraagd in de maand waarin de betrokkene twintig wordt. Wie ouder is dan 65 jaar en met een beperking kampt, kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indien hij of zij moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze bedraagt, afhankelijk van de categorie, maximaal 981,68 euro tot 6.589,77 euro per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoedingen, mag het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor tegemoetkomingen die al gelden van voor 1975 gelden andere regels. Al de uitgekeerde bedragen zijn vrijgesteld van belastingen. Er worden ook geen fiscale fiches voor opgemaakt. (Belga)

Een eerste ondersteuning voor mensen met een beperking die jonger zijn dan 65 is de inkomensvervangende tegemoetkoming. Ze geldt voor mensen die door hun handicap niet kunnen werken of die via dit werk ten hoogste een derde kunnen verdienen van wat een valide krijgt. Zij hebben recht op een steun, die afhankelijk van de categorie, oploopt van maximum 6.413,92 tot maximum 12.827,84 euro per jaar. Een tweede ondersteuning geldt voor mensen die jonger zijn dan 65 en moeite ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen en poetsen. Zij komen in aanmerking voor een integratietegemoetkoming. Het bedrag hangt hier af van de graad van zelfredzaamheid. Afhankelijk van de categorie lopen de maxima op van 1.148,76 euro tot 10.337,70 euro per jaar. Zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming kunnen worden aangevraagd in de maand waarin de betrokkene twintig wordt. Wie ouder is dan 65 jaar en met een beperking kampt, kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indien hij of zij moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze bedraagt, afhankelijk van de categorie, maximaal 981,68 euro tot 6.589,77 euro per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoedingen, mag het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor tegemoetkomingen die al gelden van voor 1975 gelden andere regels. Al de uitgekeerde bedragen zijn vrijgesteld van belastingen. Er worden ook geen fiscale fiches voor opgemaakt. (Belga)