Als het warm is, moet de werkgever maatregelen nemen om de impact ervan voor zijn werknemers te beperken. Dit betekent dat hij moet voorzien in beschermingsmiddelen zoals een zonnebril, zonnecrème en hoofddeksels, evenals in dranken. Bij zwaar werk moeten bovendien rustpauzes worden ingelast. De maximale temperatuur waarbij een werkgever maatregelen moet nemen om het werk draaglijk te houden, bedraagt 29 graden voor zeer licht of licht werk, 26 graden voor halfzwaar werk, 22 graden voor zwaar werk en 18 graden voor zeer zwaar werk. De temperatuur moet daarbij wel met een nattebolthermometer worden bepaald. Die houdt niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met luchtstromen en met de vochtigheid. De meting met een nattebolthermometer ligt doorgaans lager dan met een klassieke thermometer. Blijft de hitte echter ondraaglijk, dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. De werkgever moet zijn werknemers dan niet betalen. Arbeiders kunnen in dat geval wel terugvallen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid door slecht weer. Voor bedienden bestaat die opvangmogelijkheid niet. In de bouwsector, één van de sectoren die het meest getroffen zal worden door een hittegolf, geldt een specifieke regeling. Wordt tijdens de dag beslist te stoppen met werken, dan moet de werkgever de helft van het loon betalen, de andere helft wordt bijgepast via het systeem van weerverletzegels door het Fonds voor Bestaanszekerheid. (Belga)

Als het warm is, moet de werkgever maatregelen nemen om de impact ervan voor zijn werknemers te beperken. Dit betekent dat hij moet voorzien in beschermingsmiddelen zoals een zonnebril, zonnecrème en hoofddeksels, evenals in dranken. Bij zwaar werk moeten bovendien rustpauzes worden ingelast. De maximale temperatuur waarbij een werkgever maatregelen moet nemen om het werk draaglijk te houden, bedraagt 29 graden voor zeer licht of licht werk, 26 graden voor halfzwaar werk, 22 graden voor zwaar werk en 18 graden voor zeer zwaar werk. De temperatuur moet daarbij wel met een nattebolthermometer worden bepaald. Die houdt niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met luchtstromen en met de vochtigheid. De meting met een nattebolthermometer ligt doorgaans lager dan met een klassieke thermometer. Blijft de hitte echter ondraaglijk, dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. De werkgever moet zijn werknemers dan niet betalen. Arbeiders kunnen in dat geval wel terugvallen op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid door slecht weer. Voor bedienden bestaat die opvangmogelijkheid niet. In de bouwsector, één van de sectoren die het meest getroffen zal worden door een hittegolf, geldt een specifieke regeling. Wordt tijdens de dag beslist te stoppen met werken, dan moet de werkgever de helft van het loon betalen, de andere helft wordt bijgepast via het systeem van weerverletzegels door het Fonds voor Bestaanszekerheid. (Belga)