De werknemer die te laat op het werk komt, heeft recht op zijn gewaarborgd dagloon. De voorwaarde is wel dat de laattijdige aankomst geheel buiten zijn wil gebeurde en onvoorzienbaar was. Het volstaat dan ook om te bewijzen dat je op het normale tijdstip thuis vertrokken bent en dat je de normale weg naar het werk hebt afgelegd. De werknemer moet de verloren tijd ook niet inhalen. Hij moet vanavond dus niet nablijven. Voor hem gaat het om een geval van overmacht, voor de werkgever om brute pech. Anders is het bij een aangekondigde hindernis. Indien de werknemer hiervan tijdig kennis kon nemen, dient hij zijn gedrag aan te passen en vroeger te vertrekken of alternatieven te voorzien om tijdig op het werk te komen. Dit geldt ook voor de dagelijkse klassieke files. Dat ze steeds langer uitlopen, is geen excuus om stelselmatig te laat te komen. Een werknemer die stelselmatig te laat komt, stelt zich dus bloot aan sancties door de werkgever. Die kunnen gaan tot ontslag wegens het niet naleven van de arbeidsovereenkomst. (Belga)

De werknemer die te laat op het werk komt, heeft recht op zijn gewaarborgd dagloon. De voorwaarde is wel dat de laattijdige aankomst geheel buiten zijn wil gebeurde en onvoorzienbaar was. Het volstaat dan ook om te bewijzen dat je op het normale tijdstip thuis vertrokken bent en dat je de normale weg naar het werk hebt afgelegd. De werknemer moet de verloren tijd ook niet inhalen. Hij moet vanavond dus niet nablijven. Voor hem gaat het om een geval van overmacht, voor de werkgever om brute pech. Anders is het bij een aangekondigde hindernis. Indien de werknemer hiervan tijdig kennis kon nemen, dient hij zijn gedrag aan te passen en vroeger te vertrekken of alternatieven te voorzien om tijdig op het werk te komen. Dit geldt ook voor de dagelijkse klassieke files. Dat ze steeds langer uitlopen, is geen excuus om stelselmatig te laat te komen. Een werknemer die stelselmatig te laat komt, stelt zich dus bloot aan sancties door de werkgever. Die kunnen gaan tot ontslag wegens het niet naleven van de arbeidsovereenkomst. (Belga)