Bij het afsluiten van de indieningstermijn Tax-on-web door burgers, werden er 2.441.348 aangiften ingediend. Daarvan werden er maar 208.375 aangiften ingediend door mandatarissen. In totaal verwacht de FOD Financiën echter 1 miljoen aangiften via mandatarissen. Daarom herinnert de FOD Financiën de cijferberoepen eraan dat het belangrijk is om het indienen van de aangiften van hun klanten via Tax-on-web Mandataris te spreiden en dus niet te wachten tot de uiterste indieningsdatum, 31 oktober 2014. Deze herinnering om vertragingen in de toepassing voor mandatarissen bij het einde van de indieningstermijn te voorkomen en om ervoor te zorgen dat ook in de komende jaren de verlengde termijn voor mandatarissen gegarandeerd kan blijven. Met die verlengde termijn wil de overheid immers tegemoetkomen aan de verhoogde werklast van mandatarissen in de aangifteperiode. Hen wordt dan ook gevraagd om het doorsturen van de aangiften te spreiden over de maanden juli, augustus en september om op die manier tot een betere werkverdeling te komen en een overbelasting van de toepassing in oktober te vermijden. Immers, in 2013 werd via Tax-on-web Mandataris slechts 21 procent van het totaal aantal aangiften ingediend vóór 17 juli 2013 (uiterste datum voor burgers). Meer dan 45 procent werd toen ingediend in oktober 2013. (Belga)

Bij het afsluiten van de indieningstermijn Tax-on-web door burgers, werden er 2.441.348 aangiften ingediend. Daarvan werden er maar 208.375 aangiften ingediend door mandatarissen. In totaal verwacht de FOD Financiën echter 1 miljoen aangiften via mandatarissen. Daarom herinnert de FOD Financiën de cijferberoepen eraan dat het belangrijk is om het indienen van de aangiften van hun klanten via Tax-on-web Mandataris te spreiden en dus niet te wachten tot de uiterste indieningsdatum, 31 oktober 2014. Deze herinnering om vertragingen in de toepassing voor mandatarissen bij het einde van de indieningstermijn te voorkomen en om ervoor te zorgen dat ook in de komende jaren de verlengde termijn voor mandatarissen gegarandeerd kan blijven. Met die verlengde termijn wil de overheid immers tegemoetkomen aan de verhoogde werklast van mandatarissen in de aangifteperiode. Hen wordt dan ook gevraagd om het doorsturen van de aangiften te spreiden over de maanden juli, augustus en september om op die manier tot een betere werkverdeling te komen en een overbelasting van de toepassing in oktober te vermijden. Immers, in 2013 werd via Tax-on-web Mandataris slechts 21 procent van het totaal aantal aangiften ingediend vóór 17 juli 2013 (uiterste datum voor burgers). Meer dan 45 procent werd toen ingediend in oktober 2013. (Belga)