De elektronische aangifte via Tax-on-Web wint elk jaar aan populariteit. Het moet gezegd; Tax-on-Web is een gebruiksvriendelijke manier om uw belastbare inkomsten en aftrekbare uitgaven aan te geven. Eigenlijk is er geen enkele reden meer om nog een papieren aangifte in de personenbelasting in te dienen. Toch blijft de papieren aangifte bestaan, minstens nog enkele jaren. Belastingplichtigen die deze manier gebruiken om hun aangifte in te dienen, moeten er rekening mee houden dat de deadline voor het indienen van de aangifte dit jaar ligt op donderdag 28 juni. Zij die gebruik maken van Tax-on-Web krijgen tijd tot dinsdag 17 juli of zelfs 31 oktober indien de aangifte wordt ingediend door een mandataris - bv. boekhouder - via elektronische weg. Tax-on-Web is trouwens nu al beschikbaar.

Er zullen dit jaar ook meer aangiftes zijn die reeds op voorhand zijn ingevuld door de fiscale administratie, 1.464.065 om precies te zijn. Deze vooraf ingevulde aangiftes worden onder de vorm van een vereenvoudigd belastingvoorstel verstuurd naar alle belastingplichtigen die een pensioen ontvangen dat binnen kader 5A van de aangifte valt, en dus niet enkel meer naar zij die recht hebben op een wettelijk pensioen. Het volstaat dit voorstel na te kijken en eventuele opmerkingen mee te delen aan de fiscus indien blijkt dat er fouten of onnauwkeurigheden zijn. Op Tax-on-Web is trouwens een formulier beschikbaar dat belastingplichtigen kunnen gebruiken om hun opmerkingen over het verstuurde voorstel op een gestructureerde manier kenbaar te maken.

Tenslotte nog dit; de nieuwe belastingaangifte met betrekking tot inkomstenjaar 2011 ondergaat weinig wijzigingen in vergelijking met vorig jaar. Er zijn slechts 13 nieuwe codes, terwijl er 4 verdwijnen, dus een netto-aangroei van 9 codes. Volgend inkomstenjaar zal het een ander verhaal worden; de impact van de fiscale maatregelen van Di Rupo zullen pas dan merkbaar zijn in de aangifte personenbelasting.

Johan Steenackers

De elektronische aangifte via Tax-on-Web wint elk jaar aan populariteit. Het moet gezegd; Tax-on-Web is een gebruiksvriendelijke manier om uw belastbare inkomsten en aftrekbare uitgaven aan te geven. Eigenlijk is er geen enkele reden meer om nog een papieren aangifte in de personenbelasting in te dienen. Toch blijft de papieren aangifte bestaan, minstens nog enkele jaren. Belastingplichtigen die deze manier gebruiken om hun aangifte in te dienen, moeten er rekening mee houden dat de deadline voor het indienen van de aangifte dit jaar ligt op donderdag 28 juni. Zij die gebruik maken van Tax-on-Web krijgen tijd tot dinsdag 17 juli of zelfs 31 oktober indien de aangifte wordt ingediend door een mandataris - bv. boekhouder - via elektronische weg. Tax-on-Web is trouwens nu al beschikbaar.Er zullen dit jaar ook meer aangiftes zijn die reeds op voorhand zijn ingevuld door de fiscale administratie, 1.464.065 om precies te zijn. Deze vooraf ingevulde aangiftes worden onder de vorm van een vereenvoudigd belastingvoorstel verstuurd naar alle belastingplichtigen die een pensioen ontvangen dat binnen kader 5A van de aangifte valt, en dus niet enkel meer naar zij die recht hebben op een wettelijk pensioen. Het volstaat dit voorstel na te kijken en eventuele opmerkingen mee te delen aan de fiscus indien blijkt dat er fouten of onnauwkeurigheden zijn. Op Tax-on-Web is trouwens een formulier beschikbaar dat belastingplichtigen kunnen gebruiken om hun opmerkingen over het verstuurde voorstel op een gestructureerde manier kenbaar te maken. Tenslotte nog dit; de nieuwe belastingaangifte met betrekking tot inkomstenjaar 2011 ondergaat weinig wijzigingen in vergelijking met vorig jaar. Er zijn slechts 13 nieuwe codes, terwijl er 4 verdwijnen, dus een netto-aangroei van 9 codes. Volgend inkomstenjaar zal het een ander verhaal worden; de impact van de fiscale maatregelen van Di Rupo zullen pas dan merkbaar zijn in de aangifte personenbelasting.Johan Steenackers