De treintarieven mogen elk jaar op 1 februari worden aangepast. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de evolutie van de gezondheidsindex, maar er worden ook andere criteria meegenomen zoals de stiptheid van de treinen. Gezien die niet bijster goed is, blijft de aanpassing van de tarieven beperkt. Wie met de trein naar het werk trekt, krijgt een deel van zijn vervoerskosten terugbetaald. Sinds 2009 wordt dat bedrag overlegd in de Nationale Arbeidsraad, waarin zowel werkgevers als werknemers zetelen. En die besliste om de tarieven voor 2014 niet aan te passen. Dat betekent dat de terugbetaling door de werkgevers de stijging van de tarieven dit jaar niet volgt en de werknemer dus een groter deel zelf moet betalen. De terugbetaling is afhankelijk van het aantal km spoor en van de periodiciteit van de treinkaart. Wie bijvoorbeeld 10 km moet sporen, krijgt bij een weekabonnement 10,40 euro terugbetaald door de werkgever. Voor een maandabonnement is dat 35 euro. Voor een abonnement op drie maanden 98 euro. En voor een jaarabonnement 348 euro. Voor andere afstanden gelden uiteraard andere prijzen. Op deze regeling bestaan wel uitzonderingen. Zo zullen werknemers die contractueel een bepaald percentage van hun abonnement terugbetaald krijgen de verhoging van de tarieven (deels) mogen doorrekenen. Hetzelfde geldt voor mensen met een derdebetalersrekening, waarbij de overheid de betaling van de reiziger ten laste neemt. (Belga)

De treintarieven mogen elk jaar op 1 februari worden aangepast. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de evolutie van de gezondheidsindex, maar er worden ook andere criteria meegenomen zoals de stiptheid van de treinen. Gezien die niet bijster goed is, blijft de aanpassing van de tarieven beperkt. Wie met de trein naar het werk trekt, krijgt een deel van zijn vervoerskosten terugbetaald. Sinds 2009 wordt dat bedrag overlegd in de Nationale Arbeidsraad, waarin zowel werkgevers als werknemers zetelen. En die besliste om de tarieven voor 2014 niet aan te passen. Dat betekent dat de terugbetaling door de werkgevers de stijging van de tarieven dit jaar niet volgt en de werknemer dus een groter deel zelf moet betalen. De terugbetaling is afhankelijk van het aantal km spoor en van de periodiciteit van de treinkaart. Wie bijvoorbeeld 10 km moet sporen, krijgt bij een weekabonnement 10,40 euro terugbetaald door de werkgever. Voor een maandabonnement is dat 35 euro. Voor een abonnement op drie maanden 98 euro. En voor een jaarabonnement 348 euro. Voor andere afstanden gelden uiteraard andere prijzen. Op deze regeling bestaan wel uitzonderingen. Zo zullen werknemers die contractueel een bepaald percentage van hun abonnement terugbetaald krijgen de verhoging van de tarieven (deels) mogen doorrekenen. Hetzelfde geldt voor mensen met een derdebetalersrekening, waarbij de overheid de betaling van de reiziger ten laste neemt. (Belga)