Alles over Wolters Kluwer

Op de vergoedingen die u als verenigingswerker ontvangt, betaalt u in 2022 netto slechts 10 procent belasting. Het belastingtarief bedraagt weliswaar 20 procent, maar door een wettelijke kostenaftrek van 50 procent wordt slechts de helft van de vergoeding belast. Anders dan tot voor een paar jaar het geval was, betaalt u dus wel degelijk belasting, zij het beperkt. Sociale bijdragen (RSZ) draagt u niet af. Maar er zijn voorwaarden en grenzen aan het gunststatuut, en die respecteert u het best, als u financieel niet het deksel op de neus wilt krijgen.

'Met het nultarief stelt de fiscus de inkomsten vrij van personenbelasting, maar worden ze nog altijd opgenomen in de aangifte. Het zijn bestaansmiddelen, waarop de fiscus om allerlei redenen graag zicht heeft,' zegt Jef Wellens, fiscalist van Wolters Kluwer.

De fiscale grensbedragen bepalen in welke mate uw inkomsten en uitgaven leiden tot een belastingvermindering. Voor het inkomstenjaar 2022 werden bepaalde plafonds geïndexeerd, terwijl andere ongewijzigd blijven.

'De wet is er voor iedereen, maar nu haar toepassing te ruim dreigt te worden, moet ze worden teruggeschroefd. Qua motivering kan dat tellen.' Dat zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

De nieuwe aangifte voor de personenbelasting is er. De Vlaamse versie dikt aan met achttien extra codes, de Walen en de Brusselaars krijgen er elk twintig bij. Zowat alle nieuwigheden houden verband met de coronasteunmaatregelen.

Vanaf 2026 zullen enkel nog volledig elektrische bedrijfswagens een fiscaal voordeel genieten. Benzine-, diesel- en hybride auto's vallen dan uit de boot. Vandaag worden ook de zogeheten fakehybrides al zwaar fiscaal afgestraft.

Sinds 1 januari 2021 kunt u niet langer onbelast bijverdienen. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling voor belastingvrij bijklussen wegens een schending van het gelijkheidsbeginsel.

'Sinds 1 januari geven in principe nog enkel zorgbehoevende ouderen ten laste recht op de verhoogde belastingvrijstelling. Wat wordt verkocht als een extra begrotingsuitgave, blijkt op termijn uit te draaien op een besparingsmaatregel', zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

'De federale regering-De Croo draait de indexeringsklok met een jaar terug. Voor een aantal fiscale grensbedragen van 2020 en de drie volgende jaren geldt opnieuw de indexering van 2019.' Dat zegt Jef Wellens, fiscalist van Wolters Kluwer.