Alles over Vlaanderen

Een ongeluk is snel gebeurd en kan ervoor zorgen dat u de gezinsfinanciën tijdelijk of permanent niet meer kunt beheren. Met een testament, een zorgvolmacht, een verklaring van voorkeur of een erfovereenkomst kunnen vooruitziende families al heel wat op voorhand regelen. Steeds meer Belgen maken er gebruik van, zeggen de notarissen.

'Goede afspraken maken goede vrienden. Dat is het idee achter het systeem van rulings. Door zijn dossier op voorhand voor te leggen aan de fiscus, weet de belastingplichtige welke belastingen hij mag verwachten. De toegang tot het systeem is van fundamenteel belang voor de rechtszekerheid. De Vlaamse Belastingdienst lijkt die toegang te willen beperken.' Dat zegt Ayfer Aydogan, advocate aan de balie van Antwerpen.

De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid leidt niet tot grootschalig misbruik, stelt Securex. Waar dat wel gebeurt, is er vaak een onderliggend probleem dat bedrijven moeten aanpakken, zoals een gebrek aan dialoog en vertrouwen.

De vastgoedprijzen zijn tijdens het eerste semester verder gestegen. De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen bedraagt nu 280.000 euro, zo blijkt maandag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Voor een open bebouwing is dat 390.000 euro, voor een appartement 230.000 euro.

Op de vergoedingen die u als verenigingswerker ontvangt, betaalt u in 2022 netto slechts 10 procent belasting. Het belastingtarief bedraagt weliswaar 20 procent, maar door een wettelijke kostenaftrek van 50 procent wordt slechts de helft van de vergoeding belast. Anders dan tot voor een paar jaar het geval was, betaalt u dus wel degelijk belasting, zij het beperkt. Sociale bijdragen (RSZ) draagt u niet af. Maar er zijn voorwaarden en grenzen aan het gunststatuut, en die respecteert u het best, als u financieel niet het deksel op de neus wilt krijgen.

Er is nood aan een algemeen crisisplan voor de huurmarkt, want de betaalbaarheid komt alsmaar meer onder druk. Dat zegt het Vlaams Huurdersplatform dinsdag, naar aanleiding van de nieuwe huurbarometer van makelaarsfederatie CIB. Daaruit blijkt dat de huurprijs opnieuw is gestegen tot gemiddeld meer dan 801 euro per maand in Vlaanderen. In Brussel steeg de gemiddelde huurprijs zelfs tot meer dan 1.000 euro per maand.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) lanceert vandaag voor het eerst haar jongerenbarometer, waarin ze de activiteit van kopers tussen 18 en 30 jaar op de vastgoedmarkt analyseert. De mediaanprijs van een door jongeren aangekocht huis bedroeg volgens Fednot in de eerste zes maanden van dit jaar 275.000 euro. Voor appartementen lag de mediaanprijs voor jongeren dit jaar op 224.000 euro.