Alles over Vlaamse regering

'Politici hebben opgeroepen kindertekeningen te sturen naar eenzame bejaarden, veilig sociaal contact te houden met alleenstaande buren. Maar door evenzeer vast te houden aan de afschaffing van duolegaten kan men zich afvragen hoe oprecht die oproepen eigenlijk zijn.' Dat zegt advocaat Ayfer Aydogan, docent aan de Universiteit Hasselt en gespecialiseerd in erfrecht en erfbelasting.

De Vlaamse schoolbonus vervangt sinds 1 januari 2019 de vroegere schoolpremie. Ouders ontvangen die jaarlijkse toeslag deze maand op hun rekening, boven op de reguliere kindertoelage.

Vanaf 1 januari 2019 staat Vlaanderen zelf in voor de inning van de belasting op kansspelen en speeltoestellen. Nu doet de federale overheidsdienst Financiën dat nog, maar de Vlaamse Regering heeft beslist om een opzeggingsbrief te sturen, waardoor de federale inning over een jaar wordt stopgezet. 'Vanaf 2019 zal Vlaanderen al zijn belastingen zelf innen', kondigt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein aan.

De Vlaamse regering heeft de tarieven voor de nieuwe, groenere verkeersbelastingen vastgelegd. Vervuilende wagens worden duurder en groene wagens goedkoper.