Alles over Vlaamse Gemeentedecreet

De gemeentebesturen zitten krap bij kas. Met de op til zijnde verminderingen van de personenbelasting wordt dat nog krapper. "Ze staan voor een pijnlijke keuze", schrijft Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie 'met verlof'.