Alles over Vlaamse Belastingdienst

De Raad van State heeft enkele beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) teruggedraaid. "Tot hiertoe mocht Vlabel om het even wat verkondigen", reageren de twee advocaten die naar de Raad van State trokken. "Dit verandert alles."

Vanaf 1 januari 2019 staat Vlaanderen zelf in voor de inning van de belasting op kansspelen en speeltoestellen. Nu doet de federale overheidsdienst Financiën dat nog, maar de Vlaamse Regering heeft beslist om een opzeggingsbrief te sturen, waardoor de federale inning over een jaar wordt stopgezet. 'Vanaf 2019 zal Vlaanderen al zijn belastingen zelf innen', kondigt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein aan.

Gelden die je erft of geschonken krijgt, vallen niet in de huwelijksgemeenschap en zijn 'eigen'. Maar in de praktijk is dat doorgaans anders. Hoe komt dat en wat zegt de Vlaamse belastingdienst daarover?

De gespliste aankoop is een populaire techniek om erfbelasting te vermijden. Maar mag je daarbij de leeftijdstabellen nemen die voor jou het beste uitkomen en waardoor je de laagste schenkbelasting betaalt? Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein deed daarover onlangs een interessante uitspraak.

Wie een hand- of bankgift nog vlug wil registeren, moet een document met fiscale verklaring voorleggen. Hoe doe je dat correct en waarom moeten Vlamingen sinds kort ook hun rijksregisternummer in die verklaring zetten?

Wie fiscaal wil optimaliseren via een zogenaamd duolegaat, krijgt van de notaris of het goede doel steeds vaker de raad om een "omgekeerd" duolegaat in zijn testament te zetten? Waarom is dat? En wat vindt de fiscus daarvan?

Tussen de 3 gewesten worden de verschillen inzake schenkbelasting en erfbelasting steeds groter. Niet alleen zijn de tarieven anders, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt steeds vaker per gewest. Hoe kan je je voordeel doen met regioshopping?

Je wil sparen voor je (klein)kinderen, maar je zou graag de controle behouden tot zij bijvoorbeeld 23 jaar zijn. De nieuwe trend hierbij is een rekening met een zogenaamd derdenbeding. Wat is dat en hoe belast de fiscus dat als je zou overlijden voor die datum?

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) wil de verhitte discussies tussen de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en fiscalisten een halt toeroepen. Sinds Vlabel bevoegd is voor de schenk- en de erfbelasting, liggen beide partijen op ramkoers. Een reflectiegroep moet soelaas brengen.