Alles over Vincent Van Peteghem

Wie zijn arbeid georganiseerd heeft via een vennootschap, zal de algemene lastenverlaging op arbeid betalen. Dat zegt Anton van Zantbeek, advocaat bij Rivus en gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.

Vanaf 1 juli moeten alle handelaars in ons land minstens één mogelijkheid tot elektronisch betalen aanbieden. Ze kunnen kiezen uit verschillende oplossingen met elk hun eigen kostenstructuur.

De Belgische regelgeving over belastingparadijzen is niet duidelijk genoeg. Dat zegt het Rekenhof in een auditverslag dat maandag gepubliceerd werd. Zo is onder meer de Belgische lijst van belastingparadijzen niet meer up-to-date. En om efficiënter te zijn, moet de controlestrategie worden aangepast.

De Fiscale Bemiddelingsdienst, waar belastingplichtigen terecht kunnen als ze een conflict hebben met de fiscus, heeft een achterstand van 1.270 dossiers. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch. De dienst is verlamd door opeenvolgende arresten van de Raad van State.

Vanaf 1 juli moet elke handelaar in België een of andere vorm van elektronisch betalen aanbieden. Maar die wettelijke verplichting blijkt nog niet overal even goed bekend. Bovendien blijft een deel - 22 procent - van zij die nu enkel cash aanvaarden, ook in de toekomst weigeren om een elektronische betaaloplossing aan te bieden. Dat blijkt uit een online bevraging van provider CCV.

Luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines en TUI fly vragen dat de federale regering snel duidelijkheid schept over de vliegtaks, die vanaf 1 april zou moeten gelden. 'Er is nog geen koninklijk besluit gepubliceerd, dus we kennen de precieze modaliteiten nog niet. En we hebben tijd nodig om onze systemen en communicatie aan te passen', klinkt het bij de maatschappijen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) blijft bij zijn voorstel om de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees toegelaten minimum te verlagen, ondanks het mogelijke kostenplaatje. "Tijdens de coronacrisis hebben we zoveel middelen vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Nu zitten we in de fase om ook onze gezinnen te steunen", verklaarde de vicepremier maandag in De Ochtend.

'In 2023 zal er mogelijk al over de schouder meegekeken worden. Indien je dan meerwaarden of inkomsten ontvangt, zal de fiscus daar weet van hebben en desgevallend belasten. Beleggers, particulieren en ondernemers die pionieren in de virtuele wereld moeten zich daar bewust van zijn.' Dat zegt Anton Van Zantbeek, advocaat bij Rivius en gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.

De regering heeft in het regeerakkoord beslist werk te maken van een grote fiscale hervorming, om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. In welke richting de hervorming zal gaan, is nog koffiedik kijken, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou de globale plannen de komende maanden op tafel leggen.

Het federale kernkabinet is het vrijdag nog niet eens geraakt over de verlaging van de energiefactuur. Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legden er vrijdagochtend hun nota voor met een analyse van de verschillende voorstellen. De werkzaamheden worden verder gezet en er wordt toegewerkt naar een volgende kern, luidt het na afloop.

De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Een en ander zorgt er wel voor dat bij de eindafrekening minder teruggestort zal worden.

De Kamercommissie Energie heeft dinsdagmiddag het licht op groen gezet voor de invoering van een Energienorm, die deel uitmaakt van een programmawet. Dat zou het gemiddelde gezin volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een besparing van 30 euro op de energiefactuur opleveren in 2022.