Alles over Vincent Van Peteghem

De Fiscale Bemiddelingsdienst, waar belastingplichtigen terecht kunnen als ze een conflict hebben met de fiscus, heeft een achterstand van 1.270 dossiers. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch. De dienst is verlamd door opeenvolgende arresten van de Raad van State.

Vanaf 1 juli moet elke handelaar in België een of andere vorm van elektronisch betalen aanbieden. Maar die wettelijke verplichting blijkt nog niet overal even goed bekend. Bovendien blijft een deel - 22 procent - van zij die nu enkel cash aanvaarden, ook in de toekomst weigeren om een elektronische betaaloplossing aan te bieden. Dat blijkt uit een online bevraging van provider CCV.

Luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines en TUI fly vragen dat de federale regering snel duidelijkheid schept over de vliegtaks, die vanaf 1 april zou moeten gelden. 'Er is nog geen koninklijk besluit gepubliceerd, dus we kennen de precieze modaliteiten nog niet. En we hebben tijd nodig om onze systemen en communicatie aan te passen', klinkt het bij de maatschappijen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) blijft bij zijn voorstel om de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees toegelaten minimum te verlagen, ondanks het mogelijke kostenplaatje. "Tijdens de coronacrisis hebben we zoveel middelen vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Nu zitten we in de fase om ook onze gezinnen te steunen", verklaarde de vicepremier maandag in De Ochtend.

'In 2023 zal er mogelijk al over de schouder meegekeken worden. Indien je dan meerwaarden of inkomsten ontvangt, zal de fiscus daar weet van hebben en desgevallend belasten. Beleggers, particulieren en ondernemers die pionieren in de virtuele wereld moeten zich daar bewust van zijn.' Dat zegt Anton Van Zantbeek, advocaat bij Rivius en gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.

De regering heeft in het regeerakkoord beslist werk te maken van een grote fiscale hervorming, om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. In welke richting de hervorming zal gaan, is nog koffiedik kijken, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou de globale plannen de komende maanden op tafel leggen.

Het federale kernkabinet is het vrijdag nog niet eens geraakt over de verlaging van de energiefactuur. Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legden er vrijdagochtend hun nota voor met een analyse van de verschillende voorstellen. De werkzaamheden worden verder gezet en er wordt toegewerkt naar een volgende kern, luidt het na afloop.

De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Een en ander zorgt er wel voor dat bij de eindafrekening minder teruggestort zal worden.

De Kamercommissie Energie heeft dinsdagmiddag het licht op groen gezet voor de invoering van een Energienorm, die deel uitmaakt van een programmawet. Dat zou het gemiddelde gezin volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een besparing van 30 euro op de energiefactuur opleveren in 2022.

Via een cafetariaplan genieten werknemers een gepersonaliseerd loonpakket met individuele keuzemogelijkheden. Het lovenswaardige idee van Luminus om daarmee ook deels uw energiefactuur te laten betalen, werd helaas teruggefloten.

Belgische atleten die een uitzonderlijke prestatie leveren op de Olympische en Paralympische Spelen of op Europese en Wereldkampioenschappen kunnen rekenen op een gunstig belastingtarief voor winstpremies tot en met 50.040 euro bruto. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag.

'De discussie over de hervorming van het (para)fiscaal statuut van de sport is een mooi voorbeeld van hoe het debat wordt gestuurd en hoe er vooral 'naar de ander' wordt gekeken. Een grote fiscale en sociale hervorming bereikt men echter niet door enkel uit te pakken met een paar symbooltrofeeën.' Dat zeg Michel Maus, advocaat en hoogleraar fiscaal recht.