Alles over verzekeraars

Volgens een studie van het marktonderzoeksbureau The Benchmark Company is de verzekeraar Ethias het sterkste verzekeringsmerk in België. Al legt het onderzoek wel enkele regionale verschillen bloot.

Verzekeraars slaken ongetwijfeld een zucht van verlichting nu Draghi heeft beslist de marktrente niet verder te verlagen. Maar waarom zijn ze als de dood voor de lage rente?