Alles over taxshift

De taxshift van de regering-Michel doet het nettoberoepsinkomen in 2017 niet stijgen. Bedienden houden eind januari netto iets meer loon over, maar dat is alleen een gevolg van de indexatie van enkele fiscale bedragen.

De maatregelen van de Vlaamse en federale regering gaan de 20 procent armste gezinnen dit jaar gemiddeld 44 euro per maand kosten. Dat blijkt uit de berekening van het platform "Decenniumdoelen 2017", die voor de tweede keer duidelijk moet maken wat de impact is van de regeringsmaatregelen voor die gezinnen.

Door de zesde staatshervorming heffen zowel de federale overheid als het gewest hun deel van de belasting. Als de federale overheid de personenbelasting verlaagt, heeft dat gevolgen voor de fiscale opbrengst van de gewesten. "Maar die kunnen autonoom maatregelen nemen om dat verlies te compenseren", schrijft Luc Maes, voorzitter van de Fiscale Hogeschool.

"De gelijke basiskinderbijslag voor alle kinderen komt neer op een shift van de grotere naar de kleinere gezinnen." Dat zegt Karel Anthonissen, directeur van de Bijzondere Belastinginspectie.

57 procent van de particuliere beleggers kant zich tegen alle vormen van extra belastingen op aandelen. Toch neemt het aantal voorstanders van een meerwaardetaks toe, zeker als de opbrengst volledig gebruikt wordt om de lasten op arbeid te verlichten.