Alles over Studie Planbureau

Het aandeel van de milieubelastingen in de totale belastingen in België is sinds 2008 gestegen van 5,3 procent naar 6 procent in 2016, maar sindsdien is dat stabiel gebleven. De vergroening van de fiscaliteit heeft zich dus niet voortgezet, blijkt uit een studie van het Planbureau. Bovendien was er een toename van de milieubelastingen bij gezinnen, tegen een daling voor bedrijven.