Alles over sociale bijdrage

Zelfstandigen en bestuurders van vennootschappen zijn verplicht om driemaandelijkse sociale bijdragen te betalen. In de nieuwe regeling van toepassing vanaf 1 januari 2015, heb je in een overgangsfase keuze tussen drie systemen.