Alles over samenleving

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van decreet voor de erfenissprong goedgekeurd. Zoals eerder aangekondigd zal de regering de drempels wegwerken om een erfenis aan de kleinkinderen in plaats van aan de kinderen over te laten.

Keith Payne, docent psychologie aan de Universiteit van North Carolina onderzoekt in zijn boek 'De gebroken ladder' hoe ongelijkheid binnen onze eigen sociale omgeving ons financieel verdeelt. In deze passage heeft hij het over de statusladder.

Arme dorpsbewoners in ontwikkelingslanden slagen erin te investeren door zich in spaargroepen te verenigen. Het systeem werkt goed, blijkt uit Amerikaans-Belgisch onderzoek in Afrika, het eerste onderzoek dat spaargroepen onder de loep neemt.

1.728.000 Belgen leven onder de armoedegrens. Dat blijkt uit het Jaarboek "Armoede in België 2016" van de onderzoeksgroep POS+ van de Universiteit van Gent en CeRIS van de Universiteit Bergen, opgesteld op vraag van Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) en de POD Maatschappelijke Integratie.

Je gaat samenwonen met je partner en gezamenlijk een bankrekening openen, een wagen kopen op het autosalon, enz. Maar wat als je over een paar jaar uiteengaat? Wat is dan van wie?