Alles over RVA

Veel Belgen consulteren de overheidswebsite mypension.be om te weten wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Maar de site is minder geschikt als basis om te weten welke andere rechten uit die informatie voortvloeien, leerde een argeloze bezoeker.

Bij het uitbreken van de coronacrisis werden kinderen door een viroloog omschreven als "kleine viruswolkjes". Scholen moesten sluiten en grootouders mochten niet meer op de kinderen letten. Nu steeds meer volwassenen en ook tieners gevaccineerd zijn, dringt de vraag zich op. Zullen we kleine kinderen het volgende schooljaar even snel in quarantaine plaatsen en welke impact heeft dat op carrières van hun moeders en vaders?

Stilaan kent iedereen wel iemand die uit voorzorg in quarantaine moet omdat iemand een coronabesmetting opliep op het werk, op school, in de vriendenkring, in de familie of in de sportclub. Wat zijn de rechten en de plichten van werknemers? En hoe vangen de werkgevers die afwezigheden op?

In 2019 zijn 41 procent van de uitgaven van de RSZ gegaan naar pensioenen. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Verder ging zo'n 30 procent naar geneeskundige verzorging, 11 procent naar ziekte en invaliditeit, 6 procent naar werkloosheid en 6 procent naar jaarlijkse vakantie.

In de maand mei hebben zo'n 36.898 mensen gebruik gemaakt van het nieuwe stelsel van corona-ouderschapsverlof, zo blijkt uit de jongste cijfers van de RVA. In de meeste gevallen werd de loopbaan met een vijfde onderbroken. Zo'n 9.906 ouders kozen voor een halftijdse onderbreking.

In normale tijden moet ouderschapsverlof minstens twee maanden op voorhand worden aangevraagd. In coronatijden keuren sommige werkgevers aanvragen à la minute goed. Andere bedrijven stellen het zelf voor aan hun werknemers.

De coronacrisis zorgt ervoor dat een recordaantal Belgen van de RVA een vergoeding krijgt wegens tijdelijke werkloosheid. Voor maart zullen dat er meer dan 900.000 zijn, zo blijkt uit cijfers van de RVA.

Sinds enkele weken schrijven huisartsen briefjes voor werknemers die in quarantaine moeten, omdat een familielid geveld is door het coronavirus. Wanneer een werknemer ziek is, moet de werkgever nog een tijdje het loon doorbetalen. Maar niet alle werknemers in quarantaine zijn ziek.

De website MyPension.be biedt u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar de mogelijkheid zelf uw pensioen te plannen. Aan de hand van simulaties brengt u meteen de financiële gevolgen in kaart.

In de eerste helft van 2017 hebben de drie regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zo'n 10.000 sancties opgelegd aan werkzoekenden die onvoldoende meewerkten aan de begeleiding naar de werkvloer of die zich te weinig inspanden om werk te vinden. Dat zijn er bijna de helft minder dan in dezelfde periode twee jaar eerder, zo meldt De Tijd op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Cijfers van de federale overheidsdienst RVA leren dat de helft van de 8000 werkloze jongeren die vorig jaar hun wachtuitkering verloren, binnen de zes maanden werk hebben gevonden. Maar met welk diploma raak je het snelst aan de slag?

Werknemers die tijdskrediet willen nemen, moeten vanaf 1 april 2017 rekening houden met aangepaste regels. Zo is het binnenkort niet meer mogelijk tijdskrediet op te nemen zonder motief.