Alles over rente

De ongekend lage rente biedt huishoudens en bedrijven met schulden momenteel voordelen, maar kent ook een toenemend risico op gewenning. Kwetsbare groepen kunnen daardoor in de problemen komen als de rente weer omhoog gaat, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit.

Volgens Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, kijken spaarders vooral naar de nominale en niet de reële rente. " In 2011 was de spaarrente veel hoger dan vandaag maar was de inflatie nog hoger. Per saldo verloor een spaarder dus zowat 1 procent aan koopkracht op jaarbasis."

Voor het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het moment gekomen om geleidelijk aan de rente op te trekken. Dat zegt Danny Reweghs, directeur analyse en strategie van MoneTalk.

Duration is een term die veel gebruikt wordt in de beleggingswereld, als maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie(portefeuille). Wat vertelt die je precies?

De snelle renteklim van de voorbije weken deed 2 à 3 procent van het pensioenspaargeld van de Belgen in rook opgaan. Maar wie in januari geld stortte in zijn pensioenspaarfonds, houdt nog een stevige winst over.

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt sinds maandag Europees staatspapier op. Dat geeft de vraag naar obligaties een stevige duw in de rug. Het rendement van meer dan de helft van de obligaties in de kernlanden van de eurozone is daardoor negatief.

De vier grootbanken merken dat de Belgen meer risico beginnen te nemen met hun spaargeld. Desondanks is ook in februari het bedrag op de spaarrekeningen gestegen. Eind januari stond een recordbedrag van 259,5 miljard euro op de Belgische spaarboekjes.

Banken rekenen de dalende rente van staatsobligaties steeds minder door in hun hypothecaire leningen. Toch blijft het interessant om je woonlening te herfinancieren. "De rentes zullen komende weken of maanden nog verder dalen", zegt Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van vermogensbeheerder Petercam.

Door te sparen of te beleggen, kan je op termijn een mooi kapitaal opbouwen. Zeker als je kiest voor een formule met samengestelde interesten of gekapitaliseerde opbrengsten.