Alles over Rekenhof

Rekenhof wijst op zwakheden in systeem witte kassa

De regelgeving rond de witte kassa is in de praktijk complex en moeilijk controleerbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rekenhof naar het zogenaamd geregistreerd kassasysteem. Het pleit ervoor het regelgevend kader voor de witte kassa te vereenvoudigen.