Alles over politiek

Sinds 1 januari 2021 kunt u niet langer onbelast bijverdienen. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling voor belastingvrij bijklussen wegens een schending van het gelijkheidsbeginsel.

De Vlaamse sociale partners zijn tevreden over de geplande hervorming van de registratierechten. Maar ze vrezen wel dat een beperkte groep meer zal moeten betalen bij de aankoop van een huis of appartement. Voor hen vragen de sociale partners een meer geleidelijke afbouw van de geplande belastingvrijstelling.

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van decreet voor de erfenissprong goedgekeurd. Zoals eerder aangekondigd zal de regering de drempels wegwerken om een erfenis aan de kleinkinderen in plaats van aan de kinderen over te laten.

De maatregelen die zijn genomen om de pensioenen betaalbaar te houden, volstaan in de verste verte niet. Volgens de economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers hebben we een volledig nieuw pensioenstelsel nodig om te vermijden dat we drastisch moeten snoeien in de pensioenen of de belastingen spectaculair moeten verhogen.

Tegen januari 2018 krijgen werknemers in plaats van ecocheques geld op hun rekening gestort. Werkgevers behouden hun fiscale voordeel op die 'ecovergoeding'.

De federale regering werkt verder aan de hervorming van de regeling in ons pensioensysteem voor het afkopen van studiejaren. Nadat de aanpassing voor ambtenaren eerder al een eerste keer groen licht kreeg, is nu dezelfde regularisatie voor het pensioenstelsel van de werknemers door de ministerraad goedgekeurd.