Alles over Petra De Sutter

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) blijft bij zijn voorstel om de accijnzen op benzine en diesel tot het Europees toegelaten minimum te verlagen, ondanks het mogelijke kostenplaatje. "Tijdens de coronacrisis hebben we zoveel middelen vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Nu zitten we in de fase om ook onze gezinnen te steunen", verklaarde de vicepremier maandag in De Ochtend.

Groen-vicepremier Petra De Sutter wil af van de ongelijke behandeling van gehuwden en wettelijk samenwonenden inzake pensioenen. 'Het overlevingspensioen is er alleen voor gehuwden, hoewel er steeds meer koppels wettelijk samenwonen. Vrouwen leven langer dan mannen, dus vooral zij zijn er de dupe van', zegt ze zondag op de vooravond van Internationale Vrouwendag en in het licht van het pensioendebat dat de komende weken binnen de federale regering gevoerd wordt.

De nieuwe telecomwet is sinds 10 januari 2022 een feit. Ze biedt klanten met een telefonie-, internet- en televisieabonnement meer rechten, uitgebreidere transparantie en een betere bescherming. Wat mag u daarvan verwachten?

Handelaar kunnen voortaan hun verkochte producten afgeven in een lokaal postkantoor, waar de consument de bestelling kan afhalen wanneer het past. Volgens bpost kan de handelaar zich zo concenteren op de verkoop en afhandeling, en hoeft die zich niet meer bezighouden met de levering of de bemanning van een afhaalpunt.

Ook de minimumpensioenen van de federale ambtenaren worden opgetrokken, gemiddeld met zo'n 7 procent. Dat meldt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Het gaat om een groep van zowat 25.000 gepensioneerden.