Alles over ontslag

Oppositiepartij Groen wil een 'trampolinepremie' voor mensen die zelf ontslag nemen, minstens enkele keren in de carrière. Dat moet werk werkbaarder maken, met name door afwisseling makkelijker te maken. Tegelijk willen de groenen een systeem van pensioenpunten voor het bepalen van de loopbaanlengte.

Als je werkgever een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst, kan je meestal naar de redenen daarvan vragen. Weigert je werkgever ze te geven of was het ontslag echt onredelijk dan heb je soms recht op een schadevergoeding.

Als je een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde duur werd aangegaan wil opzeggen moet je een aantal spelregels naleven. Doe je dat niet, dan riskeer je aan je werkgever een opzegvergoeding te moeten betalen.

Zelfstandigen en bestuurders van vennootschappen zijn verplicht om driemaandelijkse sociale bijdragen te betalen. In de nieuwe regeling van toepassing vanaf 1 januari 2015, heb je in een overgangsfase keuze tussen drie systemen.