Alles over Ombudsman

De Ombudsman Pensioenen kreeg vorig jaar 984 ontvankelijke klachten. Daarbij werd 512 keer wel degelijk een probleem vastgesteld bij de pensioendiensten. In 2016 waren er nog 563 gegronde klachten. Gepensioneerden contacteerden de ombudsdienst vorig jaar vooral met opmerkingen over de wachttijd voor de raming van het toekomstige pensioenbedrag.

De Ombudsman voor de Verzekeringen krijgt steeds vaker klachten over verzekeringen voor smartphones en tablets. Dikwijls kreeg de consument te weinig informatie over het verzekeringsproduct.

De fiscale regels met betrekking tot het kind ten laste blijken om diverse redenen niet langer aangepast aan de nieuwe samenlevingsvormen. Dat stelt het Jaarrapport 2015 van de Federale Ombudsman, waarin de fiscale knelpunten in kaart worden gebracht.