Alles over Nathalie Muylle

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar kunnen blijven gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) aangekondigd tijdens een bezoek aan Plopsaland De Panne.

De federale ministerraad heeft het zogenoemde corona-ouderschapsverlof goedgekeurd. Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar of gehandicapte kinderen kunnen tussen 1 mei en 30 juni deeltijds verlof aanvragen om voor die kinderen te zorgen. De uitkering zou 25 procent hoger liggen dan voor het gewone ouderschapsverlof.

De federale regering verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques tijdelijk wegens de coronacrisis. De regering volgt daarmee het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR), het adviesorgaan waarin zowel werknemers- als werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Door de toekenning van de welvaartsenveloppe gaat het leefloon deze maand omhoog. Afhankelijk van de gezinssituatie gaat het om een verhoging van 91 to 188 euro op jaarbasis, afhankelijk van de gezinssituatie. Dat zegt minister van Armoedebestrijding en Personen met een Handicap Nathalie Muylle (CD&V).