'Wie woning of flat huurt, mag huisdier houden'

'Wie woning of flat huurt, mag huisdier houden'

Voortaan mogen huisdieren enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd worden uit huurwoningen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bereikte daarover een akkoord met de Verenigde Eigenaars, de organisatie die de belangen van verhuurders behartigt.

Lijsten met zware functies zullen om de vijf jaar herzien worden

Lijsten met zware functies zullen om de vijf jaar herzien worden

De lijsten met zware functies die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan, zullen om de vijf jaar geëvalueerd worden. Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) woensdag in de Kamercommissie Sociale Zaken. De ministerraad zal de lijsten pas na de zomervakantie goedkeuren.

Zo kunt u de effectentaks eenvoudig ontwijken

Zo kunt u de effectentaks eenvoudig ontwijken

De effectentaks ligt beleggers zwaar op de maag. Vandaar dat velen een manier zoeken om eraan te ontsnappen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt reikt een interessante ontsnappingsroute aan.

N-VA wil af van loonbrief op papier

N-VA wil af van loonbrief op papier

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt wil af van loonbrieven, ziektemeldingen en vakantie-aanvragen op papier. Zijn partij dient een voorstel in om van elektronische verzending de norm te maken. Wie zijn of haar documenten liever op papier krijgt, moet dat dan expliciet duidelijk maken aan de werkgever.

Senaat pleit voor eenvoudigere belastingaangifte

Senaat pleit voor eenvoudigere belastingaangifte

Een vereenvoudiging van het belastingsysteem, een leesbaardere belastingaangifte en de toevoeging van een educatief luik aan de aangifte. Dat vraagt de Senaat in een resolutie die vrijdag in plenaire vergadering werd goedgekeurd met 34 stemmen tegen 11 van N-VA en Vlaams Belang.

Fietsvergoedingen ronden de kaap van 100 miljoen euro

Fietsvergoedingen ronden de kaap van 100 miljoen euro

Het totale bedrag aan fietsvergoedingen bereikt opnieuw een recordpeil. In 2016 kregen iets meer dan 432.068 werknemers een vergoeding van gemiddeld 233 euro om met de fiets naar het werk te komen, goed voor een totaal bedrag van 100,5 miljoen euro en bijna 10 miljoen meer dan het jaar ervoor.

Van Rompuy wil aparte codering belastingaangifte voor Kaaimantaks

Van Rompuy wil aparte codering belastingaangifte voor Kaaimantaks

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) wil dat er in de belastingaangifte een aparte code komt voor de Kaaimantaks, zodat de opbrengst van die maatregel precies kan worden vastgesteld. Van Rompuy, die de Kamercommissie Financiën voorzit, kondigt aan dat hij daarvoor een wetsvoorstel zal indienen bij de discussie over de begrotingscontrole.

Waarde Arco-aandelen onbepaalbaar volgens Belfius

Waarde Arco-aandelen onbepaalbaar volgens Belfius

Belfius communiceert dinsdag aan zijn klanten die Arco-aandelen in hun bezit hebben dat de waarde van die aandelen 'onbepaalbaar' is. De aanpassing gebeurt eind april. Deminor gaat niet akkoord en vindt dat de waarde op nul moet staan.

Btw-hervorming moet renovatie- en bouwkosten voor verhuurders verlichten

Btw-hervorming moet renovatie- en bouwkosten voor verhuurders verlichten

Eigenaars van professioneel onroerend goed, zoals kantoorruimtes of fabriekspanden, zullen in de toekomst met de huurder van het pand kunnen afspreken om het btw-regime toe te passen. De federale ministerraad heeft daarvoor vrijdag/vandaag het licht op groen gezet, meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Als gevolg daarvan kunnen vastgoedeigenaars de btw op de kosten voor nieuwbouw of grondige renovatie recupereren.

Akkoord tussen Jambon en vakbonden over verloning politie

Akkoord tussen Jambon en vakbonden over verloning politie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en drie van de vier politievakbonden hebben een tussenakkoord gesloten over de verloning bij de politie. Een aantal barema's zullen voor het eerst sinds lang verhoogd worden om gelijke tred te houden met de lonen bij de overheid. Tegelijk zal het kluwen aan premies sterk vereenvoudigd worden.

Vanaf juli 2020 meldingsplicht voor agressieve fiscale planning

Vanaf juli 2020 meldingsplicht voor agressieve fiscale planning

De Europese Unie zet een nieuwe stap in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Boekhouders, advocaten en andere specialisten die hun klanten fiscaal advies geven, zullen vanaf 1 juli 2020 verplicht zijn mogelijk 'agressieve' fiscale constructies te melden. De Europese ministers van Financiën hebben dat dinsdag beslist.

Kamercommissie Financiën keurt 'cash for car' goed

Kamercommissie Financiën keurt 'cash for car' goed

De Kamercommissie Financiën heeft dinsdagmorgen het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als 'cash for car', goedgekeurd. Volgens een voorzichtige schatting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zou de maatregel het Belgische wagenpark met 15.000 wagens kunnen verminderen. Er zal een evaluatie volgen.

'De oplossing voor het fiscaal nadeel voor grensarbeiders schiet tekort'

'De oplossing voor het fiscaal nadeel voor grensarbeiders schiet tekort'

Jef Wellens - 'Voor sommige belastingplichtigen verhoogt de wettelijke oplossing, zoals de minister die voorstelt, de belastingdruk met meer dan 1000 euro.' Dat zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, over de manier waarop men het fiscaal nadeel voor grensarbeiders probeert op te lossen.

Drie miljoen mensen krijgen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

Drie miljoen mensen krijgen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

De fiscus gaat een pak meer mensen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte overmaken. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schat dat ongeveer drie van de zeven miljoen belastingplichtigen zo'n voorstel zullen krijgen.

Aantal toegekende Vlaamse Woonleningen fors gedaald sinds 2014

Aantal toegekende Vlaamse Woonleningen fors gedaald sinds 2014

Terwijl de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in 2014 nog 3.895 leningen toekende, zakte dat aantal in 2016 naar 2.373. Voor 2017 is sprake van 2.135 leningen, al zijn daar de cijfers van december 2017 nog niet in verwerkt. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-politica Güler Turan heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding sinds invoering loopbaancheque

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding sinds invoering loopbaancheque

Sinds de invoering van de loopbaancheque vier jaar geleden volgen steeds meer mensen loopbaanbegeleiding. Dat blijkt uit een monitoringsrapport van de VDAB. Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA), die de cheque destijds invoerde, spreekt van een 'absoluut succes'.