Alles over Merksem

'Wie met gemeenschapsgeld werkt, moet bereid zijn verantwoording af te leggen. Een methode om niet-financieel rendement te meten is de social return of investment (SROI). Al leert een vergelijking dat de ene organisatie kwistiger waarde toekent aan de baten voor de maatschappij dan de andere.'