Alles over kadastraal inkomen

Open VLD verzet zich tegen een algemene herschatting van het kadastraal inkomen. "Laat de gemeenten vrij om de onroerende voorheffing gericht te verlagen voor bepaalde straten of wijken", zegt Vlaams parlementslid Bart Somers.

In een interview met Trends dat woensdag verschijnt, pleit Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans voor een aanpassing van de kadastrale inkomens, die de basis vormen voor de belasting op onroerend goed. Die fictieve huuropbrengsten zijn niet meer aangepast sinds 1975, en dat leidt tot wantoestanden.

Volgens professor in fiscaal recht, Michel Maus werd het kadastraal inkomen (KI), het gemiddeld netto-inkomen dat een onroerend goed tijdens één jaar zou opbrengen, al veertig jaar niet meer herbekeken en komt het dus niet meer overeen met de werkelijkheid.