Alles over Jelle Goossens

'Als iedereen voor zijn deur veegt, zijn alle straten schoon. Want de grootste problemen zijn je eigen problemen, niet die van een ander.' Hashtag inspirational. Ik mag me niet opwinden over een Instagram-post. Maar die zegswijze mag toch stilaan op de schop.

'Wie met gemeenschapsgeld werkt, moet bereid zijn verantwoording af te leggen. Een methode om niet-financieel rendement te meten is de social return of investment (SROI). Al leert een vergelijking dat de ene organisatie kwistiger waarde toekent aan de baten voor de maatschappij dan de andere.'