Alles over Jan Smets

De Nationale Bank heeft maatregelen genomen zodat sommige banken voorzichtiger zouden omspringen met woonleningen. Gouverneur Jan Smets wil 'niet dramatiseren', maar ziet wel kwetsbaarheden. Banken moeten daarom meer geld opzij zetten voor hun leningen. Als gevolg daarvan zou lenen bij sommige banken duurder kunnen worden.

Kredietverzekeringen zijn een optie om ervoor te zorgen dat particulieren 100 procent van de waarde van hun huis kunnen lenen, zolang aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat vernam Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein van de Nationale Bank. Tommelein boog zich met de verzekeringssector al over de piste.

Kinderen krijgen vanaf hun twaalf jaar gemiddeld 5 euro zakgeld per week. Dat leert een onderzoek van de financiële adviessite Wikifin.be in het kader van De Week van het Geld. "Hoe jonger de kinderen zijn wanneer ze zakgeld krijgen, hoe beter", zegt Yves Coemans, attaché studiedienst Gezinsbond.