Alles over Huren

De Raad van State heeft quasi geen commentaar op de plannen van de Vlaamse regering om een taalkennisvereiste in te voeren in de sociale huursector en de regering zal het licht voor die maatregel definitief op groen zetten. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement gezegd.

Gebruikt een huurder de woning om er zijn beroep in uit te oefenen, dan wordt de verhuurder zwaarder belast. Dat is zelfs het geval als de huurder de huur niet fiscaal aftrekt, oordeelt het hof van beroep in Brussel in een recent vonnis.

Ondanks de zachte temperaturen van de laatste maanden is de winter nog niet achter de rug. Het blijft dan ook belangrijk de nodige voorzorgen te nemen om te vermijden dat je woning vorstschade oploopt. Wie moet dat doen als je je huis verhuurt?

Is het altijd verstandig als twintiger meteen een woning te kopen? Goedkope woonleningen en hoge huurprijzen duwen millennials in die richting, maar een huis kopen op zo'n vroege leeftijd is niet voor iedereen een gouden zaak.

Je huurder moet de tuin van de woning die je aan hem verhuurt onderhouden. Hij moet het gras maaien, onkruid wieden en bomen en planten snoeien. Hoe vermijd je discussies en wat kun je doen als je huurder zich niet aan deze verplichting houdt?