Alles over Hof van Cassatie

Zes op de tien echtparen trouwen zonder huwelijkscontract en vallen daardoor onder het wettelijke stelsel. De andere 40 procent sluit wél een contract af. Specifieke clausules daarin moeten extra bescherming bieden.

In de zaak Lernout & Hauspie (L&H), waarbij in november gestart wordt met het bepalen van de schadevergoedingen na het frauduleuze faillissement vijftien jaar geleden, zijn er nieuwe regels opgesteld om de afhandeling vlot te laten verlopen. Dat meldt het Gentse hof van beroep. Gedupeerden die geen advocaat hebben, moeten zich tussen 8 en 22 november persoonlijk aanmelden.

Een recent arrest van het Hof van Cassatie toont aan dat je best oplet bij het opmaken van een bewijs van een handgift. Waarop moet je zeker letten, zodat de bankgift geldig is?