Alles over Greenille by Laga

Trouwen doen we nog altijd uit liefde. Maar een huwelijk biedt ook financiële voordelen, zeker als het over erven en schenken gaat. Het nieuwe erfrecht geeft meer vrijheid om de volledige erfenis toe te kennen aan de langstlevende partner.

Wie trouwt zonder huwelijkscontract, valt automatisch onder het stelsel van de gemeenschap van goederen. De wetgever heeft maatregelen genomen om te vermijden dat trouwers in een huwelijksstelsel stappen zonder dat ze weten waaraan ze beginnen. Ook de mogelijke correcties op het stelsel moeten beter bekend zijn.